Zambija

dogodek Ljubljana Poslovni Victoria slapovi Zambija

Zambija

Zambija je imela eno od najhitreje rastočih gospodarstev na svetu za deset let do leta 2014, realna rast BDP pa je v povprečju znašala približno 6,7% letno, čeprav se je rast med letoma 2015 in 2017 zaradi upadanja cen bakra upočasnila