Sporazum o sodelovanju

31 avgusta, 2022

Slovenski poslovni klub Zambija in klub slovenskih podjetnikov sta podpisala sporazum o sodelovanju.

  1. Prizadevali si bosta spodbujati gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Republiko Zambijo.
  2. Prizadevali si bosta podpirati razvoj ekonomskih povezav ter spodbujali sklenitev neposrednih pogodb med gospodarskimi subjekti na interesnih področjih.
  3. Člani obeh pogodbenih strank bodo lahko korististili, ob vnaprejšnji rezervaciji in dogovoru, poslovne prostore druge pogodbene stranke.
  4. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali k oblikovanju skupnih poslovnih delegacij in sodelovanje pri udeležbi na sejmih.
  5. Delili si bosta pomembne in koristne poslovne informacije iz obeh držav.