Dejstva Slovenija

SLOVENIJA – VAŠA NAJBOLJŠA VRATNA POT V EVROPO

Slovenija Zanimiva dejstva

ZAKAJ SLOVENIJA?

Geostrateška lega v središču Evrope, Del 500-milijonskega trga EU, Poslovno usmerjeno okolje, Stabilno investicijsko okolje, Izobražena in učinkovita delovna sila, Visoko razvita infrastruktura, Zelo dobre cestne, zračne, železniške in pomorske povezave po Evropi

Slovenija na kratko

Površina: 20.273 kvadratnih kilometrov / 7.827 kvadratnih milj Prebivalstvo: 2 milijona Glavno mesto: Ljubljana (285.000 prebivalcev) Član EU od: 2004 Član evroobmočja od: 2007 Član OECD od leta 2010 Uradni jezik: slovenščina Jeziki, ki jih govorijo: angleščina, nemščina, italijanščina

500-MILIJONSKI TRG

Slovenija je sestavni del notranjega trga EU s 500 milijoni ljudi, ki zagotavlja prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Z odpravljanjem trgovinskih ovir Evropska unija spodbuja gospodarsko aktivnost in svojim državljanom omogoča svobodno izbiro, kje bodo živeli, delali, študirali in delali.

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ

Slovenija leži na južni točki srednje Evrope, med Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško. Na severu in zahodu ima dobre povezave z državami zahodne Evrope. Na jugovzhodu je država povezana z državami Zahodnega Balkana, s katerimi ima več trgovinskih sporazumov, kar pomeni dostop do trgov z dodatnimi desetinami milijonov ljudi..

GOSPODARSTVO SLOVENIJE

Slovenija je izvozno usmerjeno gospodarstvo, saj izvoz predstavlja več kot 80 odstotkov BDP, od tega je tri četrtine namenjenih na trg EU. Slovenija največ trgovinsko sodeluje z Nemčijo in Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Francijo. Prevladujoči izvozni sektorji so avtomobilska, elektronska, farmacevtska, kemična, strojna in kovinskopredelovalna industrija. Slovenska podjetja so partnerji in dobavitelji nekaterih največjih svetovnih podjetij, kot so BMW, Panasonic, Volkswagen, Sandoz, Renault. V Sloveniji so prisotne nekatere izmed večjih svetovnih korporacij, kot so Bosch, Siemens, Goodyear, Danfoss, Microsoft, Novartis Pharma, IBM, Raiffeisen Bank, S&T, Societte Generale, Unicredit Bank…. Po raziskavi Inštituta za strateške rešitve je Slovenija zaradi politične stabilnosti in ugodnih makroekonomskih napovedi najboljša destinacija za tuje naložbe v Srednji Evropi. Naložbeno okolje v Sloveniji je stabilno in iz leta v leto bolj prijazno do vlagateljev. prizadevanja slovenske vlade. Gospodarsko rast poganjata naraščajoči izvoz in povečana domača potrošnja. Napovedi za letos in prihodnje leto so ugodne.

LOGISTIKA

Slovenija je s svojo geografsko lego pomembno prometno vozlišče v tem delu Evrope. Tu se križajo prometni tokovi med severom in jugom ter vzhodom in zahodom. Skozi Slovenijo potekata dva pomembna mednarodna prometna koridorja, ključna za oskrbo zalednih trgov: Baltik-Jadran v smeri (Gradec)-Šentilj- Maribor- Ljubljana- Koper/Trst in Sredozemlje v smeri (Benetke)-Trst/ Koper- Ljubljana-Pragersko- Hodoš-(Budimpešta). Slovenija ima dobro razvito logistično infrastrukturo. Ena glavnih logističnih panog je železniški promet, ki ima poleg sodobnega cestnega omrežja 1200 kilometrov železniškega omrežja, mednarodna tovorna in potniška letališča ter eno glavnih tovornih pristanišč v srednji Evropi, Luko Koper. Država nenehno vlaga v izboljšanje in posodobitev železniške infrastrukture ter tako sledi evropski politiki učinkovitega prometa s preusmeritvijo tovora s cestnega na železniško omrežje. Prometna pot skozi Slovenijo predstavlja najhitrejši dostop do srednje Evrope. Blago, ki pride v Luko Koper prek Sueza z azijske strani, pride v Evropo približno sedem dni hitreje kot prek severnoevropskih pristanišč. VB Slovenija je idealna država za neposredne tuje naložbe. Njegove prednosti so kakovostna infrastruktura, izjemna doslednost in poznavanje regionalnih trgov ter kakovostna, visoko izobražena delovna sila. Slovenske vlade so zelo naklonjene neposrednim tujim naložbam v državi in lahko ponudijo številne spodbude. Slovenija je zelo usmerjena v izobraževanje, pridobivanje novih znanj ter raziskave in razvoj, ki predstavljajo veliko dodano vrednost, kar še posebej velja za sektor informacijske in komunikacijske tehnologije, farmacije in naravoslovja. Zahvaljujoč dobremu izobraževalnemu sistemu ter splošnemu zanimanju za tehnologijo in inovativnost lahko Slovenija ponudi visoko izobraženo in motivirano delovno silo. 22 odstotkov prebivalcev ima univerzitetno izobrazbo; skoraj 60 odstotkov prebivalstva ima dokončano srednjo šolo. 40 odstotkov prebivalcev med 30. in 34. letom starosti ima višješolsko izobrazbo. Prebivalstvo v Sloveniji ima visoko stopnjo računalniške pismenosti. V Sloveniji se vsaj 70 odstotkov prebivalstva zna sporazumevati v dveh jezikih. Med tujimi jeziki se največ govori angleščina, nemščina, italijanščina, hrvaščina.

ZAKAJ INVESTIRATI V SLOVENIJI?

– Poslovno prijazno okolje – Kakovostna infrastruktura – Kakovostna delovna sila – Državne spodbude – Povezave s 500-milijonskim trgom EU in regionalnimi trgi

Preberi več

What they say about us

testimonials from our greatest visitors