O Sloveniji

SLOVENIJA – NAJBOLJŠA VRATA V EVROPO

ZAKAJ SLOVENIJA?
Geostrateški položaj v središču Evrope, del 500-milijonskega trga EU, poslovno usmerjeno okolje, stabilno naložbeno okolje, izobražena in učinkovita delovna sila, visoko razvita infrastruktura, zelo dobra cestna, letalska, železniška in pomorska povezava po Evropi

Slovenija na kratko
Območje: 20.273 kvadratnih kilometrov / 7.827 kvadratnih kilometrov
Prebivalstvo: 2 milijona
Glavni grad: Ljubljana (285.000 prebivalcev)
Članica EU od: 2004
Član Eurozone od: 2007
Član OECD od leta 2010
Uradni jezik: slovenski
Govorjeni jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina

500-milijonski trg
Slovenija je sestavni del notranjega trga EU s 500 milijoni ljudi, ki zagotavlja prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Z odpravo trgovinskih ovir Evropska unija spodbuja gospodarske dejavnosti in svojim državljanom omogoča svobodno izbiro, kje živeti, delati, študirati in delati.

GEOSTRATEGIJSKO POLOŽAJ
Slovenija leži na južni točki Srednje Evrope, med Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško. Na severu in zahodu ima dobre povezave z državami zahodne Evrope. Na jugovzhodu je država povezana z državami zahodnega Balkana, s katerimi ima več trgovinskih sporazumov, kar pomeni dostop do trgov z dodatnimi desetinami milijonov ljudi.

GOSPODARSTVO SLOVENIJE
Slovenija je izvozno usmerjeno gospodarstvo, saj izvoz predstavlja več kot 80 odstotkov BDP, od tega so tri četrtine namenjene trgu EU. Največji obseg slovenskega trgovinskega sodelovanja poteka z Nemčijo in Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Francijo. Med izvoznimi sektorji prevladujejo avtomobilska, elektronska, farmacevtska, kemična, strojna in kovinskopredelovalna industrija. Slovenska podjetja so partnerji in dobavitelji nekaterih največjih svetovnih podjetij, kot so BMW, Panasonic, Volkswagen, Sandoz, Renault. V Sloveniji so prisotne nekatere največje svetovne korporacije, kot so Bosch, Siemens, Goodyear, Danfoss, Microsoft, Novartis Pharma, IBM, Raiffeisen Bank, S&T, Societte Generale, Unicredit Bank….
Glede na študijo, ki jo je opravil Inštitut za strateške rešitve, je Slovenija zaradi politične stabilnosti in ugodnih makroekonomskih napovedi najboljša destinacija za tuje naložbe v Srednji Evropi. Investicijsko okolje v Sloveniji je stabilno, zaradi česar postajajo vsako leto bolj prijazne do vlagateljev zaradi prizadevanja slovenske vlade. Gospodarsko rast poganja naraščajoči izvoz in povečana domača potrošnja. Napovedi za letošnje in naslednje leto so ugodne.

LOGISTIKA
Slovenija je s svojim geografskim položajem pomembno prometno vozlišče v tem delu Evrope. Tu sekajo promet med severom in jugom ter vzhodom in zahodom. Skozi Slovenijo tečeta dva pomembna mednarodna prometna koridorja, ki sta ključnega pomena za oskrbo povratnih trgov:
Baltsko-jadranska v smeri (Gradec) -Šentilj- Maribor-
Ljubljana- Koper / Trst
in Sredozemlje v smeri (Benetke)-Trst /
Koper- Ljubljana-Pragersko- Hodoš- (Budimpešta).
Slovenija ima dobro razvito logistično infrastrukturo. Ena glavnih logističnih panog je železniški promet, ki ima poleg sodobnega cestnega omrežja, mednarodnih tovornih in potniških letališč ter eno glavnih tovornih pristanišč v srednji Evropi, koprsko pristanišče, ki ima 1200 kilometrov železniškega omrežja. izboljšanje in posodobitev železniške infrastrukture ter tako sledi evropski politiki učinkovitega prometa s prehodom tovora s cestnega na železniško omrežje.
Prometna pot skozi Slovenijo predstavlja najhitrejši dostop do srednje Evrope. Blago, ki v azijsko stran prihaja prek koprskega pristanišča skozi Suez, v Evropo prispe približno sedem dni hitreje kot skozi severnoevropska pristanišča.

Velika Britanija je idealna država za neposredne tuje naložbe. Njegove prednosti so kakovostna infrastruktura, izjemna zaporednost in poznavanje regionalnih trgov ter kakovostna, visoko izobražena delovna sila.
Slovenske vlade so zelo naklonjene neposrednim tujim naložbam v državi in ​​lahko ponudijo številne spodbude.
Slovenija je zelo usmerjena v izobraževanje, pridobivanje novih znanj ter raziskav in razvoja, ki predstavljajo veliko dodane vrednosti, kar še posebej velja za sektorje informacijske in komunikacijske tehnologije, farmacije in naravoslovja. Zahvaljujoč dobremu izobraževalnemu sistemu in splošnemu zanimanju za tehnologijo in inovacije lahko Slovenija ponudi visoko izobraženo in motivirano delovno silo. 22 odstotkov prebivalstva ima univerzitetno izobrazbo; skoraj 60 odstotkov prebivalstva je končalo srednjo šolo. 40 odstotkov prebivalstva, starih med 30 in 34 let, je končalo srednješolsko izobraževanje. Prebivalstvo v Sloveniji ima visoko stopnjo računalniške pismenosti. V Sloveniji je vsaj 70 odstotkov prebivalcev sposobnih komunicirati v dveh jezikih. Tuji jeziki, ki jih največ govorijo, so angleščina, nemščina, italijanščina, hrvaščina.

ZAKAJ VLAGATI V SLOVENIJO?
– okolju prijazno okolje
– kakovostna infrastruktura
– Kakovostne delovne sile
– spodbude vlade
– Povezave s 500-milijonskim trgom EU in regionalnimi trgi

  • caves_jame
  • gozdovi_forests
  • caves_jame
Ljubljana