Gozdovi

Gozdovi

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Za Slovenijo velja, da je dežela gozdov saj gozdovi pokrivajo več kot polovico površine države, natančneje 58,2 % površine. Po gozdnatosti je Slovenija na tretjem mestu v Evropski uniji, takoj za Švedsko in Finsko.