Naše aktivnosti in webinarji

Business events 2022

Poslovno okolje Zambije določajo specifični pogoji poslovanja, ki jih določa državna zakonodaja, družbene navade in norme, ter politična situacija ter stanje gospodarstva. Poznavanje vseh teh dejavnikov je ključnega pomena, kadar se tuje podjetje pripravlja na vstop na tuj trg, saj neposredno vplivajo na uspešnost celotnega poslovanja.

Pridobitev uporabnih in verodostojnih informacij je eden ključnih dejavnikov za uspešen začetek. Poskrbeli bomo, da boste pri spoznavanju zambijskega trga in načina tamkajšnjega poslovanja prejeli vse potrebne informacije, ki vam bodo v pomoč in osnovo pri začetnih odločitvah in poslovanju.
Na ta način boste imeli veliko prednost pri navezovanju stikov s tamkajšnjimi podjetji, saj boste poznali vse prednosti in slabosti okolja. S tem boste prihranili ogromno časa in denarja, ki bi ga morali vložiti v predhodno raziskovanje trga.

Posredovanje informacij o poslovnih priložnostih

Poslovne priložnosti so tiste, ki lahko vaše poslovanje v trenutku spremenijo v zgodbo o uspehu, saj vam omogočijo, da v pravem trenutku na pravem mestu ponudite tisto, v čemer ste dobri in kar je kvaliteta vašega podjetja.

Zambija, njihovo gospodarstvo in podjetniška sfera stremijo h gospodarski rasti, izboljšanju in kreativnih idejah, zato so pripravljeni z vsemi močmi in sredstvi podpreti podjetja, ki imajo njihovemu trgu kaj ponuditi.

Slovenski poslovni klub v Zambiji in njej bližnjih državah spremlja novosti in priložnosti na trgih teh držav. Tega se loteva na najbolj napreden in inovativen način, saj temelji na neposrednem povezovanju z vplivnimi ljudmi zambijske poslovne sfere, kar posledično zagotavlja zelo uporabne in pomembne informacije tako rekoč »iz prve roke«. Na ta način boste prvi seznanjeni z najnovejšimi priložnostmi in boste prejeli dragocene informacije.

Na podlagi že vzpostavljenih kontaktov in povezav vzpostavljamo povezave z vplivnimi ljudmi v posameznih zambijskih ustanovah in neformalnih združbah, kar je za poslovanje na trgu kot je afriški zelo pomembno oziroma celo nujno.

Tovrstne dejavnosti namreč zagotavljajo in pripravljajo odlično osnovo za nastop slovenskih podjetij, saj jim že pred samim pričetkom zagotovimo odlično strateško pozicijo in potencialne zambijske interesente navdušimo z ustreznim pristopom, načinom podajanja informacij in seznanitvijo ter predstavitvijo konkretnega slovenskega podjetja.

Odkrivanje novih tržnih potencialov

Prepoznavanje tržnih potencialov na tujem trgu zahteva celovit pristop in potrebno je zelo premišljeno in usmerjeno izvajanje tržnih analiz in drugih strategij raziskovanja trga. Tovrstnega pristopa se v sklopu projekta lotevamo celostno in izvajamo aktivnosti na številnih področjih.

Analize zambijskega trga, trenutne potrebe novih tržnih potencialov so odlična odskočna deska. Te informacije so zelo pomembne, saj slovenskemu podjetju pomagajo ustrezno usmerjati strategijo in posledično zagotavljajo bistveno večje poslovne uspehe.

Navezovanje stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji

Ko se podjetje odloči stopiti na tuji trg samostojno ima brez tovrstne pomoči pred seboj zelo trnovo pot. V začetni fazi mora vzpostaviti uporabne in pomembne kontakte, šele nato pa se lahko posveti dejanskemu poslovanju in uvajanju produktov oziroma storitev.
Pogosto mine precej časa, preden podjetje uspe navezati uporabne poslovne stike in kontakte s ključnimi ljudmi.

S sodelovanjem s Slovenskim poslovnim klubom v Zambiji pridobite tudi ekskluzivno garancijo, da vam bo naše predstavništvo na licu mesta pomagalo pri vzpostavljanju poslovnih kontaktov. V sodelovanju s tamkajšnimi predstavniki vas bomo hitro in učinkovito priskrbeli kontakte vodilnih ljudi, kar vam bo omogočilo takojšnjo realizacijo poslovanja.

Organizacija promocijskih, sejemskih predstavitev, poslovnih srečanj

V okviru Slovenskega poslovnega kluba podjetjem uredimo vse potrebno pri promocijah, sejemskih predstavitvah in ostalih poslovnih srečanjih. Učinkovita promocija podjetja na tujem trgu je v začetni in vseh nadaljnjih fazah zelo pomembna, saj pripomore k celostni podobi podjetja s svojo prepoznavnostjo in omogoča potencialnim partnerjem, da podjetje in storitve dobro spoznajo ter se s tem lažje odločijo za sodelovanje.
Mreženje in povezovanje, ki ga izvajamo dnevno z lokalnimi ljudmi poskrbi, da se vaših predstavitev udeležijo pravi potencialni poslovni partnerji iz lokalnega okolja.

Poleg individualnih, načrtujemo tudi skupna srečanja in predstavitve slovenskih podjetij.

Organizacija obiskov pri potencialnih poslovnih partnerjih

Praksa je pokazala, da prve stike s partnerji na tujem trgu lahko po večini navežemo v relativno kratkem času, vendar velikokrat ostane zgolj pri ideji, saj je za dejansko srečanje in organiziran poslovni sestanek potrebno še nekoliko več.

Ob vključitvi v klub boste tovrstno oviro nemudoma preskočili, saj vam bomo v našem klubu vseskozi pomagali pri organizaciji poslovnih srečanj s potencialnimi partnerji in tudi poskrbeli, da bodo dogovori realizirani hitro in učinkovito. Uredili vam bomo vse spremljevalne aktivnosti, saj smo si zaradi stalne prisotnosti v zambijskem okolju pridobili ugled. Celotna organizacija bo izvedena hitreje, bolj učinkovito in z bistveno nižjimi stroški.

Pomoč pri iskanju dobaviteljev, podizvajalcev

Za uveljavljanje slovenskega podjetja v tuji državi je ključno tudi iskanje primernih dobaviteljev in podizvajalcev, ki so zmožni ponuditi visoko kvalitetne storitve in pomagati pri realizaciji projektov. Glede na našo prisotnost in prepoznavnost vam bomo pomagali poiskati zanesljive in kvalitetne partnerje.

Pomoč pri ustanavljanju podjetij, podružnic

Pomembna stopnica pri uveljavljanju na tujem trgu je tudi lastno ustanavljanje novih podjetij ali podružnic, ki omogočajo veliko hitrejše in bolj optimalno delovanje na trgu. Zambija je država, ki nova poslovna sodelovanja odprtih rok pozdravlja, vendar postavlja tudi določene, pogoje in usmeritve.

Pri ustanavljanju podjetij in podružnic bomo vsem zainteresiranim podjetjem oz. poslovnim partnerjem na podlagi lastnih izkušenj in dobrega poznavanja lokalne zakonodaje ter pravil pomagali pri hitrejšemu, cenejšemu in uspešnejšemu ustanavljanju podjetij in podružnic, ter jim pomagali poslovati tako s privatnim, kot državnim sektorjem.

Webinar higlights SBCZ - 13.05.2020.